029-86515551

Welcome Xi'an Sanjiang Bio-Engineering Co., Ltd.

ABOUT

QUICK

Powered by www.300.cn

Xi'an Sanjiang Bio-Engineering Co., Ltd. Copyright © all rights reserved 陕ICP备14002445号 www.sanjiangbio.com.cn

Telephone:029-86515551
Fax:029-86178265
E-Mail:
Sanjiang@sanjiangbio.com.cn
Address:China (Mainland)Shaanxi 14F-1, Saigao International Bldg. D, 126 Weiyang Rd.

EN

CONTACT US

Page view:
 
 
 
         Xi'an Sanjiang Bio-Engineering Co., Ltd.
 
         Telephone:029-86515551
 
         Fax:029-86178265
 
         mailbox:342420549@qq.com
 
         China (Mainland)Shaanxi 14F-1, Saigao International Bldg. D, 126 Weiyang Rd.